(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
středa, 29. května 2024
Svátek má
Maxmilián
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Příspěvky zdravotních pojišťoven pro celiaky

Zpráva je určená zejména pro pojištěnce VZP, OZP a Zaměstnanecké pojišťovny Škoda.

VZP

přispívá od 1. 7. 2008 na bezlepkovou dietu pro pojištěnce do 18 let s diagnózou celiakie.

Parametry programu

 1. Příspěvek je poskytován ve výši 100 Kč / měsíc.
 2. Příspěvek bude vyplacen jednorázově na celé 2. pololetí 2008 ve výši 600 Kč pro pojištěnce, který doloží potvrzením ošetřujícího lékaře svoji diagnózu.
 3. Příspěvek je evidován na číslo pojištěnce.

Podmínky pro přiznání příspěvku

 1. Pojištěncem musí být dítě ve věku do 18 let včetně.
 2. Příspěvek je poskytován pojištěnci VZP ČR, který nemá učiněnou přeregistraci k jiné zdravotní pojišťovně.
 3. O příspěvek lze žádat od 1. 7. 2008 do konce roku 2008.
 4. Pojištěnec nesmí mít u VZP ČR dluh na pojistném nebo na penále.

Dokladování

 1. Příspěvek je poskytnut na základě žádosti o příspěvek (formulář žádosti je k dispozici na pobočkách VZP nebo na webu VZP)
 2. K prověření totožnosti pojištěnce je nutné předložit:
 3. průkaz pojištěnce VZP ČR (případně potvrzený Evidenční list VZP), občanský průkaz nebo pas,
 4. rodný list, pokud se jedná o dítě.
 5. Příspěvek je poskytován zpravidla bezhotovostně na bankovní účet žadatele nebo poštovní poukázkou na udanou adresu.
 6. Žádost o příspěvek může žadatel podat na jakémkoliv klientském místě VZP ČR.

OZP

V rámci programu Děti PLUS (určeného pro děti od 1 do 19 let věku), lze získat příspěvek ve výši 500 Kč/rok na celiakii – bližší informace se dozvíte na své pobočce.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Od 1. 5. 2008 pro pojištěnce trpící celiakií a fenylketonurií poskytuje 1x za rok příspěvek do výše 1500 Kč na bezlepkovou dietu a dietu při fenylketonurii, která není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Je nutné předložit vyjádření lékaře o nezbytné dietě.

Zveřejněno 18. června 2008 v rubrice [Aktuality]