(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
neděle, 16. června 2024
Svátek má
Zbyněk
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Životní jubileum prof. MUDr. Heleny Tlaskalové - Hogenové, DrSc.

Mikrobiologický ústav AVČR byl plný gratulantů z Čech, Evropy i USA. Je nám ctí, že několik členek SCČR bylo rovněž mezi pozvanými. Doplněno o fotogalerii.

Závěr minulého osmičkového roku přinesl několik jubileí významných osobností české vědy. Kulaté životní jubileum oslavil dlouholetý předseda České imunologické společnosti profesor Ivo Hána i jeho následovnice ve funkci a vedoucí sekce Imunologie a gnotobiologie MBÚ AV ČR profesorka Helena Tlaskalová-Hogenová.

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc. je nositelkou řady významných ocenění za vědeckou i výzkumnou práci – mimo jiné i Čestného členství Královské společnosti věd a umění v Göteborgu.

9. ledna 2009 se na domovské půdě MBÚ konal seminář, kde dlouhá řada bývalých i současných spolupracovníků paní profesorky z Čech, Evropy i USA přednášela své dárky. Některé přednášky zazněly v Praze poprvé, ale protože posluchárna nebyla nafukovací, na mnohé gratulanty se dostalo až v pozdních odpoledních hodinách, kdy mohli naší milé oslavenkyni alespoň krátce popřát a stisknout ruku.

Byly jsme mezi pozvanými, a tak za všechny celiaky přejeme paní profesorce a čestné člence SCČR i na tomto místě ještě jednou všechno dobré v profesním i osobním životě. Heleno, děkujeme a máme Tě moc rády. A těšíme se na další příjemnou spolupráci s Tebou a Tvými kolegyněmi a kolegy.

Fotogalerie

Blanka Rubínová,
Dagmar Skyvová,
Milena Kamberská,
Ludmila Chýleová

Aktualizováno 8. února 2009.

Zveřejněno 2. února 2009 v rubrice [Aktuality]