(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
pondělí, 17. června 2024
Svátek má
Adolf
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Celostátní setkání členů Sdružení celiaků České republiky

se konalo v sobotu 26. dubna 2003 a jako každým rokem, tak i letos na Klinice dětí a dorostu, Ke Karlovu 2 v Praze 2.

Program byl opět velmi pestrý, setkání se setkalo s kladnou odezvou jak ze strany našich členů, tak i ze strany přednášejících. Všichni přednášející vystoupili bez nároku na honorář, za což jim velmi děkujeme. Přednáškový sál byl nejen ozvučen, ale ze setkání byla též pořízena kvalitní nahrávka, kterou budeme moci v brzké době zaslat zájemcům na dobírku.

V úvodu celodenního programu se konala od 10.00 hodin valná hromada členů Sdružení. Byla přednesena a schválena zpráva o činnosti Sdružení v uplynulém období, roční závěrka hospodaření za rok 2002, zpráva revizní komise. Proběhla také doplňovací volba do revizní komise, byl předložen a schválen plán činnosti a rozpočet na rok 2003. Přínosná byla i diskuse na závěr valné hromady.

Současně probíhaly pro přihlášené zájemce odběry krve na stanovení sérologických znaků celiakie. Výsledky odběrů zašleme ihned po jejich zpracování a vyhodnocení těm, kterých se týkají. Program pokračoval od 12:00 hodin slavnostním aktem – bylo předáno ocenění CZECH MADE Jizerským pekárnám, spol s r.o.

Poté následovaly odborné přednášky a diskuse. Děkujeme tímto prof. MUDr. Heleně Tlaskalové, DrSc. ("Výskyt celiakie v české dospělé populaci a nové směry ve výzkumu celiakie"), MUDr. Pavlovi Frühaufovi, CSc. ("Celiakie v roce 2002 na KDDL"), ing. Daně Gabrovské ("Problematika stanovení glutenu") a MUDr. Pavlovi Kohoutovi, PhD. ("Celiakie – onemocnění nejen dětského věku"). Díky jejich přednáškám jsme získali další informace a poznatky.

Účastníci Celostátního setkání ocenili zejména vstřícnost a zájem lékařů, byli vděčni za to, že mohli bez obav konzultovat své problémy, na které v ordinacích obvykle nebývá mnoho času.

Souběžně s tímto odborným programem probíhala i prezentace jednotlivých výrobců bezlepkových potravin. Měli jsme možnost seznámit se s produkcí následujících firem: Glutano (pečivo, sušenky, oplatky), HERO BABY (kojenecká výživa), Intergal Vrchovina (uzeniny), JIPEK Česká Lípa (pečivo), Paleta Plzeň (sypké směsi), SIVO Vsetín (pomazánky), Vlasta Rytinová (těstoviny, pečivo, cukrářské výrobky). Většina firem připravila bohaté ochutnávky, což také zaslouží poděkování. Některé výrobky bylo možno zakoupit s mimořádnou slevou přímo na místě.

Naše Sdružení rovněž obdrželo nabídku na prodej pekárny PANASONIC pro své členy za cenu pod 6 000 Kč (včetně DPH).

Díky Vašim předběžným objednávkám jsme u dovozce objednali a vlastními silami prodali 150 kg mouky Mantler za cenu neuvěřitelných 52 Kč/kg. Omlouváme se všem, na které se nedostalo, ale předem jsme avizovali, že mouka bude k prodeji pouze pro ty zájemce, kteří si ji objednají předem.

Doufáme – a podle reakcí snad oprávněně - že všichni zúčastnění byli s připraveným programem spokojeni a že toto setkání bylo pro ně přínosem. Již počet zúčastněných naznačoval, že se činnost Sdružení rozvíjí a i proto se těšíme na další naše setkání a akce.

Děkujeme také Vám všem, kteří jste nám nabídli spolupráci. Velmi si vážíme Vaší ochoty, neboť – jak bylo kdysi psáno v rakouském zpravodaji celiaků – každé sdružení je tak silné, jak moc jsou jeho členové aktivně zapojeni do společné práce.

Zveřejněno 16. května 2003 v rubrice [Aktuality]