(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
neděle, 21. dubna 2024
Svátek má
Alexandra
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Logo přeškrtnutého klasu

Symbol přeškrtnutého klasu byl původně registrován společností Coeliac UK (tj. sdružením britských celiaků), a to jako národní ochranná známka Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, posléze jako Ochranná známka Společenství.

Členové Coeliac UK přišli s myšlenkou vytvořit Evropskou asociaci celiaků (dále jen „AOECS“). Ta byla založena v roce 1988. Sdružení celiaků ČR (v té době ještě jako Klub celiaků při Sdružení na pomoc chronicky nemocným dětem) do AOECS přistoupilo v roce 1990 a začalo se aktivně podílet na projektech této organizace. Na kongresech v letech 1990 až 1996 bylo na členské organizace apelováno, aby si symbol přeškrtnutého klasu registrovaly národně v zemi svého působení a hlídaly jejím licencováním kvalitu bezlepkových potravin v domovských státech. Známky měly být odlišeny kódem země v pravém dolním segmentu. Po předchozím jednání s AOECS tedy Sdružení celiaků ČR zaregistrovalo v roce 1998 českou národní ochrannou známku tvořenou symbolem přeškrtnutého klasu doplněným písmeny CZ. Další ochranná známka identického vyobrazení byla registrována v roce 2008, a to pro širší okruh výrobků a služeb:

Dle § 8 odst. 1 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách ve znění pozdějších předpisů má Sdružení celiaků ČR, jakožto vlastník ochranných známek, VÝLUČNÉ PRÁVO užívat ochranné známky ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž jsou chráněny.

Dle ustanovení § 8 odst. 2 téhož zákona nesmí nikdo v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky užívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána, ani označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti, včetně pravděpodobnosti asociace mezi označením a ochrannou známkou.

Sdružení celiaků ČR, jakožto vlastník registrovaných ochranných známek, může poskytnout licenci k užívání předmětných ochranných známek jiným subjektům. Souhlas s takovým užíváním však může být udělen pouze tehdy, pokud výrobky, které mají být těmito ochrannými známkami označené, obsahují max. 20 mg lepku na 1 kg. Výrobce je povinen v pravidelných intervalech předkládat atesty prováděné v akreditované laboratoři předepsanou metodou, kterou je R5 sendvičová ELISA pro přírodní a tepelně opracované potraviny a R5 kompetitivní ELISA pro hydrolyzované produkty (metoda, která je schopna zachytit všechny škodlivé prolaminy). Jedinou laboratoří, která splňuje v ČR podmínky AOECS pro analýzy bezlepkových potravin, a která tedy tyto testy může pro licencované výrobky provádět, je laboratoř Státního veterinárního ústavu v Jihlavě. Udělení licence na užívání registrované ochranné známky Sdružení celiaků ČR je zpoplatněno symbolickou částkou.

Nejen v ČR, ale i v okolních státech začal být tento segment trhu po vstupu do EU zajímavý finančně (export, import…) a zájem o logo přeškrtnutého klasu velmi vzrostl. V ČR je vyvíjeno mnoho aktivit směřujících k tomu, aby registrované ochranné známky Sdružení celiaků ČR byly zrušeny či zneplatněny a aby logo přeškrtnutého klasu bylo volné k užívání, případně zaregistrováno na jiný subjekt.

Nejen proto si po jednáních s Coeliac UK AOECS zaregistrovalo logo přeškrtnutého klasu ve všech zemích EU v roce 2006 a vytvořilo k jejímu užívání Evropský licenční systém s jednotnými pravidly i jednotným ceníkem za udělování známky. Organizace, které jsou členy AOECS (v ČR jsou to dvě organizace – kromě Sdružení celiaků ČR ještě Společnost pro bezlepkovou dietu) mají za úkol dohlížet ve svých zemích na to, aby známka nebyla používána bez licenčních smluv. Licencované produkty musí být opatřeny registračním číslem, které udává kód země, kód výrobce a číslo výrobku. Evropský licenční systém umožňuje udělit známku ve třech verzích - výrobkům s obsahem lepku do 20 mg/kg, s obsahem lepku do 100 mg/kg, případně deklarovat i přítomnost ovsa.

Příklady známek:


GB-123-123

OATS
GB-123-123

100
GB-123-123

100/OATS
GB-123-123

Pro Českou republiku bude používán kód země CZ.

Pokud výrobce nechce označovat své výrobky registrovanou ochrannou známkou, nemusí tak učinit. Podle současné platné legislativy stačí, aby výrobek slovně označil slovy bez lepku. Pak tento výrobek musí splňovat normu do 20 mg/kg. Případně může výrobek označit slovy velmi nízký obsah lepku. Takový výrobek pak musí splnit normu pro obsah lepku do 100 mg/kg. Při případných kontrolách je používána SZPI stejná akreditovaná metoda, která je předepsaná pro licencování ochranných známek Sdružení celiaků ČR.

Označení výrobku registrovanou ochrannou známkou spočívající v symbolu přeškrtnutého klasu má kupujícímu usnadnit rozhodování o nákupu. Takto označený výrobek splňuje kritéria zdravotní nezávadnosti pro osoby trpící celiakií.

Zveřejněno 17. listopadu 2012 v rubrice [Informace]