(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
pondělí, 17. června 2024
Svátek má
Adolf
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Jsou celiaci více ohroženi na životě, i když přísně dodržují bezlepkovou stravu? Nikoli.

V úvodním článku časopisu Asociace celiaků USA "Lifeline", 19/4, 2001 je pojednáno o tom, jak novináři nesprávně přetlumočený obsah sdělení lékařů z Itálie, které bylo uveřejněno v odborném tisku, způsobil značnou úzkost v obci celiaků. Snadno si představíte, jak mohly zapůsobit novinové zprávy nadepsané "Alergie na pšenici zvyšuje riziko úmrtí" a "Úmrtnost vzrůstá s celiakálním onemocněním".

Odborná studie italských lékařů se zabývala sledováním a srovnáváním úmrtnosti pacientů s celiakií s jejich blízkými zdravými příbuznými po dobu třiceti let (1962 – 1994). Soubor čítal přes tisíc jedinců.

V této dobře provedené studii autoři zjistili, že úmrtnost jejich nemocných byla dvojnásobná ve srovnání se zdravými příbuznými. Avšak novináři chybili v tom, že nepostřehli či opomenuli některé zásadní informace: totiž, že zemřelí ve sledovaném souboru byli celiaci, kteří nedodržovali (!) bezlepkovou dietu nebo u nich onemocnění celiakií bylo diagnostikováno příliš pozdě, kdy již došlo k vážným chronickým orgánovým poškozením, takže většina těchto zemřelých podlehla nádorovému onemocnění střeva – lymfomu, o kterém je známo, že se jinak vyskytuje velice vzácně u kompenzované celiakie. Ve skutečnosti pacienti s diagnózou celiakie, kteří žili tři i více let po stanovení diagnosy, měli stejnou úmrtnost jako jejich zdraví příbuzní!

Senzacechtivými novináři zkreslená zpráva italských lékařů naopak poukázala na nezbytnost přísného a důsledného dodržování bezlepkové diety i na důležitost včasné diagnostiky onemocnění.

Další odborná sdělení z jiných zemí jen potvrzují, že za dnešních podmínek i osobní kázně celiaci mohou prožít plnohodnotný život jako zcela normální lidé.

Zpracoval: MUDr. Milan Chýle, Csc., Zpravodaj 2002/1.

Zveřejněno 26. října 2003 v rubrice [Zpravodaj]