(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
středa, 29. května 2024
Svátek má
Maxmilián
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení přátelé,

zveme Vás na valnou hromadu členů Sdružení celiaků ČR, která proběhne v sobotu 29. listopadu 2014 od 10 hodin ve výstavním sále Emauzského kláštera, Vyšehradská 49, Praha 2. V případě, že nebude v tu dobu přítomný dostatečný počet členů, bude se dle Stanov od 11 hodin konat náhradní valná hromada s nezměněným programem.

Program valné hromady:

  1. Zpráva o činnosti Sdružení od minulé valné hromady
  2. Roční závěrka hospodaření za rok 2013
  3. Revizní zpráva za rok 2013
  4. Volby výboru a revizní komise na další období (v návaznosti na bod 7.)
  5. Plán činnosti na rok 2014
  6. Rozpočet na rok 2014
  7. Různé

Upozorňujeme, že podle článku VII., odst. 5 našich Stanov musí být veškeré návrhy na doplnění programu valné hromady písemně doručeny na adresu Sdružení celiaků ČR nejpozději do 20. listopadu 2014. (Pozdější návrhy nemohou být do programu této valné hromady zařazeny.)

Pokud se valné hromady nemůžete osobně zúčastnit, využijte možnosti nechat se zastupovat např. rodinným příslušníkem. Toto zastupování je ale třeba doložit úředně ověřenou plnou mocí.

Na VH máte možnost objednat si zboží od různých výrobců bezlepkových potravin. Bližší informace budou uvedeny na webových stránkách nebo je lze podat telefonicky či e-mailem.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Výbor SCČR

Zveřejněno 3. listopadu 2014 v rubrice [Aktuality]