(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
středa, 29. května 2024
Svátek má
Maxmilián
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Pozvánka na valnou hromadu

Vážení přátelé,

zveme Vás na valnou hromadu členů Sdružení celiaků ČR, která proběhne v sobotu 14. listopadu 2015 od 10 hodin v Divadelním sále Emauzského kláštera, Vyšehradská 49, Praha 2. V případě, že nebude v tu dobu přítomný dostatečný počet členů, bude se dle Stanov od 11 hodin konat náhradní valná hromada s nezměněným programem.

Program valné hromady:

 1. Zpráva o činnosti Sdružení od minulé valné hromady
 2. Roční závěrka hospodaření za rok 2014
 3. Revizní zpráva za rok 2014
 4. Plán činnosti na rok 2015
 5. Rozpočet na rok 2015
 6. Přeměna spolku (dříve občanského sdružení) podle Nového občanského zákoníku na zapsaný spolek

Upozorňujeme, že podle článku VII., odst. 5 našich Stanov musí být veškeré návrhy na doplnění programu valné hromady písemně doručeny na adresu Sdružení celiaků ČR nejpozději do 9. listopadu 2015. Pozdější návrhy nemohou být do programu této valné hromady zařazeny. Pokud se valné hromady nemůžete osobně zúčastnit, využijte možnosti nechat se zastupovat např. rodinným příslušníkem. Toto zastupování je ale třeba doložit úředně ověřenou plnou mocí.

Ustavující valná hromada Sdružení celiaků ČR, z. s.

Vážení přátelé,

zveme vás na ustavující valnou hromadu Sdružení celiaků ČR, z. s., která se uskuteční ihned po skončení valné hromady Sdružení celiaků ČR, o. s. Jde o přeměnu spolku na zapsaný spolek podle nového občanského zákoníku.

Program:

 1. Zahájení, vyplnění a ověření Listiny přítomných (jméno, bydliště)
 2. Volba orgánů schůze
 3. Schválení programu
 4. Seznámení s účelem spolku
 5. Schválení stanov
 6. Stanovení výše členských příspěvků
 7. Volba členů výboru
 8. Volba členů revizní komise
 9. Zmocnění předsedy výboru k zápisu do OR
 10. Závěr
Zveřejněno 14. října 2015 v rubrice [Aktuality]