(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
středa, 29. května 2024
Svátek má
Maxmilián
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Říjnové aktuality

V sekci „Zpravodaj“ nabízíme Vaší pozornosti nové články.

Vyšlo další, tentokrát dvojdílné číslo Zpravodaje. V něm se mimo jiné můžete dočíst o tom:

  • co to je a jaký význam má bakteriální osídlení střeva
  • jaký má vliv skladování bezlepkových výrobků na vzhled, vůni, chuť a pachuť potraviny
  • proč špalda není bezlepková
  • že jediným správným pojmenováním člověka s celiakální sprue je celiak (ne celiatik)
  • co znamená deproteinace škrobu a co to vlastně je deproteinovaný škrob

Samozřejmě se dočtete o výsledcích testování dalších potravin, o nových výrobcích na trhu, poradíme Vám, jak máte postupovat při vyřizování lázeňského pobytu, chybět nebude ani pravidelná rubrika Tazatelna, a samozřejmě mnoho receptů a další užitečné rady.

Na přelomu září a října se dvě členky výboru zúčastnily zasedání mezinárodní skupiny odborníků, zabývajících se analýzou potravin na obsah gliadinu, které se konalo od 30. září do 3. října v Praze. Podrobnější zprávu připravujeme.

Účastnili jsme se další novelizace vyhlášky č. 54/2004 o potravinách. V současné době probíhá meziresortní připomínkování, účinnost nové vyhlášky se předpokládá ke dni 1. 1. 2005.

Dne 11. října 2004 proběhlo další z plánovaných jednání části Expertní skupiny pro celiakální sprue (za účasti prof. Friče, doc. Kohouta, ing. Rubínové a tajemnice dr. Hricové) se zástupkyní VZP dr. Davidovou. Jednání budou dále pokračovat, neboť společnou snahou ESCS a Sdružení celiaků ČR je zařadit alespoň některé bezlepkové potraviny, resp. suroviny mezi ty, které by byly hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Jednalo se rovněž o možnostech zavedení finančního příspěvku pro celiaky.

21. října se konala pravidelná schůzka členů v Praze. Na programu byla přednáška doc. MUDr. Miloše Dvořáka, CSc. na téma „Kožní projevy celiakie“, po které následovalo velmi mnoho dotazů, které pan docent ochotně zodpověděl. Přepis přednášky máme slíbený do příštího vydání Zpravodaje.

22. října t. r. jsme se zúčastnili 16. celostátní konference dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti, která se konala v Karlových Varech.

V sobotu 6. listopadu pořádá Klub celiakie Brno setkání celiaků. Bližší informace včetně programu naleznete na webových stránkách www.klub-celiakie.cz.

Zveřejněno 31. října 2004 v rubrice [Aktuality]