(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
pondělí, 17. června 2024
Svátek má
Adolf
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Bezlepkové logo

V Událostech dne 28. února 2007 přinesla ČT reportáž o používání bezlepkového loga. Vzhledem k tomu, že k uvedené problematice se v reportáži nevyjádřil žádný český patentový zástupce ani výrobce bezlepkových potravin, považujeme reportáž za neobjektivní a tendenční.

Znovu opakujeme, že motivací SCČR není finanční profit na prodeji licencí za cenu zvýšení cen bezlepkových potravin. Cena za licenci (1 000 Kč za výrobek ročně!) nemůže nějakým významným způsobem zvýšit cenu bezlepkových potravin. Licenční smlouva je navíc oboustranným aktem mezi poskytovatelem a nabyvatelem licence, jde tedy o DOHODU dvou stran - částka za licenci uvedená ve smlouvě není ultimativní, jde o návrh k jednání. Pro výrobce je poplatek za licenci zároveň daňově uznatelným nákladem. Pokud jde o podíl na zisku z prodeje licencovaných výrobků, při navrhované částce 0,5 % se jedná např. o 50,- Kč z 10 000,- Kč; o 500,- Kč ze 100 000,- Kč; o 5 000,- Kč z 1 000 000 Kč atd. Logickou snahou Sdružení je nikoliv na licencích vydělávat, ale nabídnout výrobcům takové podmínky, aby měli zájem bezlepkové logo používat.

Peníze z licencí jsou určeny pro doplnění grantových peněz SCČR – např. na aktualizaci Rukovětí celiaka, tisk seznamů potravin a informačních materiálů o celiakii, na tisk čtvrtletního Zpravodaje, na pronájem sálů při celostátních setkáních celiaků, odběry krve při celostátních setkáních apod. Beze zbytku jsou tedy opět určeny celiakům.

K poskytování licencí jsme přistoupili zejména z toho důvodu, aby bylo na první pohled jasné: Ano, toto je výrobek testovaný na obsah lepku.

Jak víte, od roku 1998 se podílíme na projektech, díky kterým se v České republice začaly testovat potraviny (k dnešnímu dni bylo takto otestováno 883 potravin, některé i víckrát, celkem se zatím jednalo o 1043 vzorků). Na základě těchto testování a následného kontaktování výrobců jsme zjistili, že mnozí z nich používali přeškrtnutý klas kvůli zvýšení prodejnosti svých výrobků, bez jakéhokoliv systematického testování. I když bylo za uvedenou dobu zaznamenáno pouze několik překročení limitů, jistě i Vy uvítáte, když se budete moci na značení spolehnout. Neexistuje totiž žádný státní orgán, který by pravidelně a systematicky kontroloval značení všech bezlepkových potravin, které se na českém trhu objeví.

Brzy na našich stránkách uveřejníme seznam spolupracujících výrobců, kteří si svých zákazníků – celiaků - váží, uzavřeli se SCČR licenční smlouvu a jsou ochotni nechat si své výrobky v zájmu celiaků pravidelně testovat. Někteří z nich již přijali pozvání na VII. CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ SDRUŽENÍ CELIAKŮ ČR, které bude 19. května 2007.

Věříme, že toto prohlášení je již našim posledním k uvedenému problému a že se můžeme opět věnovat smysluplným činnostem, kterými budeme hájit zájmy lidí, kteří jsou nuceni ze zdravotních důvodů dodržovat bezlepkovou dietu.

Výbor SCČR

Více informací k tomuto tématu najdete [zde] a [zde].

Zveřejněno 4. března 2007 v rubrice [Aktuality]