(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
neděle, 16. června 2024
Svátek má
Zbyněk
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Ještě jednou k logu přeškrtnutého klasu

Z diskuse kolem práv k užívání loga přeškrtnutého klasu vyplývá, že z důvodu mezinárodní popularity loga a faktu, že se „vždy používalo“, existuje v Čechách mýtus, že logo je „nás všech (celiaků)“.

Jde o naprosto zásadní omyl, neboť i jinde ve světě je ochranná známka spravována pacientskými organizacemi celiaků a licencována za jasně stanovených podmínek, i v těchto zemích jsou poplatky z licenčních smluv využívány k realizaci nejrůznějších projektů pro potřeby celiaků.

Jde o celiaky i výrobci respektovanou iniciativu s cílem zaručit celiakům ochranu, nikoliv jim škodit. Ze strany výrobců jde o prestižní záležitost a dobrou reklamu. Podmínkou uzavření licenčních smluv je totiž vždy splnění okruhu kritérií zaručujících bezlepkovost produktů – jde o kontrolu jak nad použitými ingrediencemi, tak nad výrobním procesem, a základní podmínkou je doložení vyhovujících atestů na obsah lepku z akreditované laboratoře.

V rámci Evropské unie v současné době probíhají mezi národními organizacemi celiaků a AOECS (Evropská asociace společností celiaků) jednání o koordinaci správy ochranné známky v členských zemích EU v budoucnosti.

Výbor SCČR

Zveřejněno 21. března 2007 v rubrice [Aktuality]