(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
středa, 29. května 2024
Svátek má
Maxmilián
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Program VII. celostátního setkání Sdružení celiaků České republiky

které se uskutečnilo u příležitosti Mezinárodního dne celiakie za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR v sobotu 19. května 2007 od 9 do 17 hodin v Kongresovém sále a přilehlých prostorách Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2, Praha 5.

Hlavním partnerem akce se staly Jizerské pekárny, s. r. o.

Odběry krve na stanovení sérologických znaků celiakie byly opět zajištěny díky týmu paní profesorky Tlaskalové. Všichni přednášející vystoupili bez nároku na honorář, za což upřímně děkujeme.

Odborná část - přednášky a panelová diskuse – probíhaly v Kongresovém sále pod vedením prof. MUDr. Heleny Tlaskalové, DrSc. a prof. MUDr. Přemysla Friče, DrSc., kterým byla v průběhu odborného programu předána „Čestná členství“, naše upřímné poděkování za dlouholetou spolupráci.

V úvodu vystoupila paní Jana Petrenko, ředitelka Koalice pro zdraví, o.p.s., se kterou naše Sdružení úzce spolupracuje.

Přednášky byly i letos velmi zajímavé a přínosné. Posuďte sami:

prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc., KDDL VFN Praha – „Celiakie a laktózová intolerance“

Mgr. Zuzana Manhartová, Biolab, s.r.o. – „Celiakie pod mikroskopem“

Bc. Petr Dušák, Jizerské pekárny s.r.o. – „Novinky v bezlepkové výrobě v Jizerských pekárnách“

Alena Líbalová, Nestlé Nutrition - „Možnosti bezlepkového stravování v kojeneckém a batolecím věku“

Ing. Karin Jurištová, Mantler s.r.o. – „Bezlepkový sortiment firmy Mantler“

as. MUDr. Jitka Komínová, KDDL VFN Praha – Význam racionální stravy při bezlepkové dietě“

prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., ÚVN Praha – „Celiakie – zvláštní nemoc“

Po přednáškách následovala panelová diskuse se všemi odborníky.

Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem svým partnerům a dárcům za podporu a spolupráci. Jedná se zejména o tyto firmy a organizace:

Ministerstvo zdravotnictví ČR; Klinika dětského a dorostového lékařství VFN v Praze 2; Krajský úřad Středočeského kraje; Magistrát hl. m. Prahy; Koalice pro zdraví, o.p.s.; Výzkumný ústav potravinářský v Praze, v.v.i.; Mikrobiologický ústav Akademie věd ČR; Ústav analytické chemie Akademie věd ČR; Státní zemědělská a potravinářská inspekce; dm drogerie markt, s. r. o.; Microsoft, spol. s r. o.; Jizerské pekárny, s. r. o.; Mlékárna Kunín; Nestlé Nutrition; Holiday Inn Prague Congress Centre, Praha 4; CK Turistika a hory – p. Jiří Kráčalík, Ostrava; Immunotech a Beckman Coulter Company; Hypernova; Albert; Panasonic; Cartec MB, s.r.o. Mladá Boleslav; Galerie Kubista Praha 1

Poděkování patří i soukromým dárcům, kteří si nepřáli být jmenováni, a všem našim příznivcům nejen z řad členů. A také všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu VII. celostátního setkání SCČR.

Původní pozvánka na VII. celostátní setkání SCČR ve formátu .pdf zde [620kB].

Zveřejněno 14. června 2007 v rubrice [Aktuality]